მობილურის დავალებების შესრულება
ეს დავალებები იდება 03:47 - 06:43